==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Khuyến Mãi Mới
Giải thưởng
  • Giải thưởng
  • Bằng khen sở Du lịch tặng

Kết quả tìm kiếm cho "tong-cong-ty-truyen-tai-dien-quoc-gia"

Sản phẩm
Trang:
Tin tức
  • Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia

    Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập theo công văn số 1339/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 3/3/2008 về việc thành lập Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia và Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 11/4/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

    Đã xem: 1426

    Tổng Công Ty Truyền Tải Điện Quốc Gia

Trang: 1
Kết quả liên quan :